Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialdirektörens förordnande förlängs

Publicerad 2022-08-23 15:14
Socialdirektör Marica Gardell har lett socialförvaltningen i snart 10 år och i dialog inför att förordnandet som socialdirektör och förvaltningschef går ut nu till hösten har en överenskommelse träffats om att Marica fortsätter i fyra år till.

Det förnyade förordnandet sträcker sig till 30 november 2026.

-Vi, liksom många andra sektorer i samhället, måste lägga stort fokus på våra medarbetare och på att lösa kompetensutmaningarna framåt. Det är avgörande för att trygga kvaliteten inom vård och omsorg. Det blir mitt viktigaste uppdrag de här åren säger Marica Gardell, socialdirektör.

-Det känns bra att vi kan säkerställa kontinuitet och att Marica som tillsammans med sina medarbetare framgångsrikt utvecklat socialförvaltningen under de senaste åren också kan fortsätta det arbetet i ytterligare några år säger Peter Lindvall, regiondirektör.