Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ung tjej dansar. Foto: Anna Ericsson. Man dansar med person i rullstol. Foto: Karl Melander.

Kultur och hälsa

Under 2022 tillförde Region Gotland medel till kulturenheten som riktades till insatser och aktiviteter inom området kultur och hälsa. Ekonomiska medel fördelades till länsinstitutionerna och fria professionella kulturskapare på Gotland.

Syftet med insatsen var att stärka professionella aktörer inom kulturlivet samt att bygga broar mellan kultursektor, civilsamhälle och verksamheter inom skola, vård och omsorg. Prioriterade målgrupper i satsningen var barn och unga samt äldre.
 
På denna webbplats kan du läsa mer om genomförda utlysningar, uppdrag och resultat av de aktiviteter som nått olika målgrupper.
 
I denna satsning engagerade kulturenheten Region Gotland en projektledare under hösten 2022. Samverkan skedde med omställningsprogrammet ”Hälsa genom hela livet” - ett regionövergripande samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen.
 
Medverkande parter inom ramen för stödpaketet och projektet var Första linjemottagningen, Habiliteringen, Barn- och elevhälsan, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Ungdomskraft, Hemse vårdcentral, Dans för hälsa och Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
Satsningen var en del av Region Gotlands återstart av kulturen på grund av pandemins negativa effekter inom kulturområdet. Den var även en del i arbetet utifrån Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för Hälsa genom hela livet. 

Tidigare utlysningar

 

 • Skriv ditt liv i musik – kurs på Gotland för unga tjejer 15-20 år
  Kursledare var Karina Kampe och kursen genomfördes i juni 2023.
 • Intresseanmälan processledande uppdrag på Visby lasarett
  Ansökan stängde 30 september. Totalt 7 intresseanmälningar inkom. En grupp sakkunniga från kulturenheten Region Gotland och Gotlands Museum har beslutat att tilldela konstnären Jonna Hägg uppdraget.
  Pressmeddelande om tilldelningen av uppdraget
  Mer information om uppdraget processledande konstnär på Visby lasarett
 • Utlysning särskilda uppdrag Kultur och hälsa 2022
  Ansökan stängde 30 september. Av 28 inkomna ansökningar, har 10 sökande tilldelats uppdrag. Medarbetare på kulturenheten Region Gotland i samarbete med kulturutvecklarna har bedömt de inkomna ansökningarna. 
 • Utbildning skrivhandledare

  En kurs för dig som vill leda skrivgrupper på Gotland och som är intresserad av skrivande som verktyg för traumabearbetning och personlig utveckling. I januari utlyste kulturenheten möjligheten att kostnadsfritt utbilda sig till handledare i metoden Write yourself. Utlysningen riktade sig till personer verksamma på Gotland. Ansökan var öppen mellan den 25/1 och den 15/2 2023. Beslut om antagna deltagare meddelades under vecka 8 och kursen är nu startad.