Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ung tjej dansar. Foto: Anna Ericsson. Man dansar med person i rullstol. Foto: Karl Melander.

Kultur och hälsa

Under 2022 tillförde Region Gotland medel till kulturenheten som riktades till insatser och aktiviteter inom området kultur och hälsa. Ekonomiska medel fördelades till länsinstitutionerna och fria professionella kulturskapare på Gotland.

Syftet med insatsen var att stärka professionella aktörer inom kulturlivet samt att bygga broar mellan kultursektor, civilsamhälle och verksamheter inom skola, vård och omsorg. Prioriterade målgrupper i satsningen var barn och unga samt äldre.
 
På denna webbplats kan du läsa mer om genomförda utlysningar, uppdrag och resultat av de aktiviteter som nått olika målgrupper.
 
I denna satsning engagerade kulturenheten Region Gotland en projektledare under hösten 2022. Samverkan skedde med omställningsprogrammet ”Hälsa genom hela livet” - ett regionövergripande samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen.
 
Medverkande parter inom ramen för stödpaketet och projektet var Första linjemottagningen, Habiliteringen, Barn- och elevhälsan, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Ungdomskraft, Hemse vårdcentral, Dans för hälsa och Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
Satsningen var en del av Region Gotlands återstart av kulturen på grund av pandemins negativa effekter inom kulturområdet. Den var även en del i arbetet utifrån Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för Hälsa genom hela livet. 

Aktuella utlysningar

Just nu finns inga aktuella utlysningar.

Tidigare utlysningar

Kontakt

Emelie Appelholm-Bergbohm
Projektledare för Kultur och hälsa, Kulturenheten