Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Levnadsvanor i samband med operation

Genom att sluta röka och dricka alkohol före och efter din operation kan du halvera riskerna för att drabbas av komplikationer efter din operation.

Mer information finns via länk till 1177.se samt länkar till broschyrer här nedan. 

Länkar till mer information