Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny tidtabell från och med söndag 21 augusti

Publicerad 2022-08-16 08:05
På söndag byter vi tidtabeller i Gotlands kollektivtrafik. Den nya ordinarie tidtabellen gäller från och med söndag, den 21 augusti 2022 till och med lördag, den 17 juni 2023.

Den nya ordinarie tidtabellen för 2022/2023 liknar i stort sett den ordinarie tidtabellen för 2021/2022.

För resenärer på linjerna 2, 4, 22 och 62 kommer den nya tidtabellen att innebära vissa förändringar. Störst är förändringarna på linje 2 och 62, som påverkar resenärer till och från Terra Nova och Väskinde.

Nedan följer en lista på förändringarna, linje för linje.

Linje 2, Östercentrum-Terra Nova

Alla avgångstider på linje 2 flyttas för att göra det möjligt att byta mellan linje 1 och linje 2. Tyvärr är bytestiderna ofta ganska långa. Det beror på att linje 2:s körtider (tiden det tar att köra hela linjesträckningen) begränsar hur mycket det går att ändra på bytestiderna. 

  • Tur 104 (avgång 07:05 från Sömmerskan) går inte längre till hållplatserna ICA Maxi och COOP Forum. Vi hänvisar resenärer från området Stenhuggaren till tur 103 på linje 11, som avgår från hållplats ICA Maxi.

Linje 4, Visby busstation-Snäck

  • Tur 103 avgår nu klockan 08:20 från Visby busstation.
  • Tur 119 avgår nu klockan 17:30 från Östercentrum.
  • Tur 120 avgår nu klockan 17:40 från Flundreviken.

Linje 22, Slite-Visby

  • Tur 102 kör nu i samma riktning som övriga turer Visby – Slite på linje 22, alltså först till hållplats Slite och sedan till hållplats Cementa.
  • Förstärkningsturen 203 tas bort på grund av lågt resande. Vi hänvisar resenärer till ordinarie tur 103 (avgång klockan 06:55 från Slite Närs).

Linje 62, Väskinde-Visby

  • Tur 104 avgår nu klockan 07:20 från Visby busstation, alltså en halvtimme tidigare än under ordinarie tidtabell 2021/2022. Turen avgår tidigare eftersom Väskinde skola nu börjar sin undervisning klockan 08:00 i stället för klockan 08:30, från och med höstterminen 2022.

Du hittar aktuella tidtabeller på gotland.se/busstider. Om tidtabellen behöver ändras kommer vi att publicera ett meddelande på gotland.se/kollektivtrafiken och lägga upp de uppdaterade tidtabellerna på gotland.se/busstider.

Gotlands kollektivtrafik önskar alla en trevlig resa!