Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland klättrar 29 platser i årets småföretagarindex

Publicerad 2022-08-15 12:02
Intresseorganisationen Småföretagarnas riksförbund har gjort en sammanställning över hur småföretagens förutsättningar i Sveriges kommuner ser ut. I årets mätning klättrar Region Gotland 29 platser, från 105 till plats 76.

290 kommuner rankas baserat på offentlig statistik om nio olika dimensioner av företagande. De bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna och i landsbygdskommuner med en stark turismsektor.

–Gotland är en utpräglad småföretagarregion så därför är denna jämförelse viktig för oss. Det är glädjande att vi förflyttar oss så pass många steg i rätt riktning och det visar att vårt arbete med att förbättra förutsättningarna för småföretagen är rätt och bidrar till positiv utveckling, säger regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C)

Region Gotland är enligt SKR:s definition en av 29 mindre städer/tätorter. Bland dessa rankar Region Gotland som 8 av 29. Generellt har mindre tätbefolkade delar av landet har svårare villkor för små företag. Landsbygdskommuner med stark turism klarar sig relativt väl.

Indexet bygger på nio olika dimensioner av företagande, som tillsammans ger en helhetsbild av de lokala förutsättningarna.

I rapporten konstateras att Region Gotland ligger påtagligt bättre till än snittet i sex av de nio dimensionerna och sämre i tre. Det är kapitalförsörjningen, andelen företagsamma och skolsystemet som drar upp kommunens betyg, medan den kommunala näringspolitiken, trygghetsinsatser och den lokala marknaden är relativa svagheter.

–Gotland har många drivna och duktiga småföretagare. Inom våra styrkeområden, de gröna näringarna samt besöksnäringen, finns många av dessa som skapar arbetstillfällen och stärker varumärket Gotland, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Via länken här nedanför kan du läsa den fullständiga rapporten för 2022 samt de individuella kommunala rapporterna.