Kontakt

Tf Enhetschef
Rosanna Stenström
Telefon: 0498-26 34 54
E-post: rosanna.stenstrom@gotland.se

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

 

Alla kontaktuppgifter till särskild boende finner du i tjänsten jämför särskilda boende.

Länk till tjänsten jämför särskilda boenden, Jämför särskilda boenden


 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bostad med särskild service

Barn, ungdom och vuxen med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning­­ kan ha rätt till ett boende med särskild service. Stöd och service utformas utifrån dina behov och på ett sätt som stärker din självständighet och delaktighet i samhället. I insatsen ingår omvårdnad, hälso- och sjukvård, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Bostad med särskild service kan vara:

  • gruppbostad - för personer med stort omvårdnadsbehov och behov av kontinuerlig tillsyn av personal. Gruppbostaden är utformad som enskilda bostäder i direkt anslutning till gemensamma utrymmen.
  • servicebostad - lägenhet i nära anslutning till en servicebas. Vid servicebasen finns tillgång till gemensamhetslokaler samt en personalgrupp som vid behov ger individuellt utformat stöd.
  • annan särskilt anpassad bostad - fysiskt anpassad bostad utan personalstöd.


Bostad med särskild service kan beslutas enligt lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL). Det krävs ett omfattande omvårdnadsbehov för att kunna beviljas insatsen.