Kontakt

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

 

Alla kontaktuppgifter till särskild boende finner du i tjänsten jämför särskilda boende.

Länk till tjänsten jämför särskilda boenden, Jämför särskilda boenden


 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bostad med särskild service

Barn, ungdom och vuxen med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning­­ kan ha rätt till ett boende med särskild service. Stöd och service utformas utifrån dina behov och på ett sätt som stärker din självständighet och delaktighet i samhället. I insatsen ingår omvårdnad, hälso- och sjukvård, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Bostad med särskild service kan vara:

  • gruppbostad - för personer med stort omvårdnadsbehov och behov av kontinuerlig tillsyn av personal. Gruppbostaden är utformad som enskilda bostäder i direkt anslutning till gemensamma utrymmen.
  • servicebostad - lägenhet i nära anslutning till en servicebas. Vid servicebasen finns tillgång till gemensamhetslokaler samt en personalgrupp som vid behov ger individuellt utformat stöd.
  • annan särskilt anpassad bostad - fysiskt anpassad bostad utan personalstöd.


Bostad med särskild service kan beslutas enligt lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL)