Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fördröjd diagnos vid canceråterfall anmäls enligt lex Maria

Publicerad 2022-08-12 08:59
En händelse har inträffat där upptäckt av återfall i en cancerdiagnos försenades. Nu anmäler hälso- och sjukvårdsförvaltningen händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.