Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fördröjd upptäckt av spridning av tidigare känd cancer anmäls enligt lex Maria

Publicerad 2022-08-11 09:12
En händelse har inträffat där metastaser hos patient med känd cancer missades under en tid så att mannen hann bli kraftigt smärtpåverkad. Nu anmäler hälso- och sjukvårdsförvaltningen händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.