Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 28)

Publicerad 2022-07-18 14:03
Under vecka 28 (11-17 juli) bekräftades 43 nya fall med covid-19 på Gotland. Det är en ökning jämfört med veckan innan, då 26 nya fall konstaterades. Ökningen följer trenden i övriga delar av landet.

Eftersom provtagning och smittspårning för covid-19 endast görs inom sjukvården samt vård och omsorg är antalet smittade sannolikt högre. 

På Visby lasarett vårdas idag fyra patienter med covid-infektion i smittsam fas, men ingen av dem behöver intensivvård.  

Den senaste varianten av covid-19/omikron, som kallas BA.5, är mer smittsam än den tidigare varianten BA.2 som dominerade i början av året. Vaccinet har fortsatt god effekt mot allvarlig sjukdom, men det skyddar inte lika bra mot att bli smittad.

Stanna hemma om du är sjuk, vaccinera dig om du kan

Vi är många på Gotland just nu och flera stora evenemang äger rum under sommaren. Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det är fortsatt viktigt att vaccinera sig och att ta de påfyllnadsdoser som rekommenderas. Läs mer om hur covid-vaccinationerna går till på Gotland under sommaren på regionens webbplats www.gotland.se/covidvaccin.
 
- Pandemin är tyvärr inte över. Undvik att träffa andra om du har symtom, det gäller särskilt att inte träffa dem som har riskfaktor för allvarlig sjukdom. 
Tvätta händerna, hosta och nys i näsduk eller i armvecket. Vaccinera dig om du inte fått alla doserna, säger vikarierande smittskyddsläkare Sven Montelius.