Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu införs visselblåsning i Region Gotland

Publicerad 2022-07-18 09:00
Från och med den 17 juli är det möjligt att anmäla allvarliga missförhållanden via visselblåsningsfunktionen.

Region Gotland har nu aktiverat en digital tjänst för visselblåsare. Det innebär att exempelvis anställda kan slå larm om de misstänker allvarliga fel eller oegentligheter inom regionens verksamheter.

- Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om allvarliga fel inom vår organisation. Via den nya tjänsten kan medarbetare enkelt anmäla och vi får en chans att ta tag i missförhållanden, säger Anders Falkemo som är samordnare för visselblåsarfunktionen på Region Gotland.

Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras av en anställd eller förtroendevald i Region Gotland. Utöver dessa kan även anställda vid bemanningsföretag, praktikanter, volontärer, konsulter och arbetssökande göra en anmälan. Även personer som tidigare varit verksamma kan anmäla om missförhållandet ägt rum under tiden de varit verksamma.

Den som gör en anmälan kommer att få sin identitet skyddad och anmälan hanteras av ett externt anlitat företag. Anmälan kan göras antingen via ett säkert web-formulär, via telefon eller ett personligt möte.

- Visselblåsningsfunktionen ska ses som ett komplement och inte som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I de fall man har allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö med mera vänder man sig som anställd till sin närmaste chef och som medborgare till den verksamhet det berör, säger Anders Falkemo.

Klicka här för att läsa mer om visselblåsning i Region Gotland