Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sökuppdrag

Som ett samarbete med medicinska biblioteket i Uppsala erbjuder fackbiblioteket på Gotland sjukvården att söka och sammanställa evidens för behandlingar, diagnostiska metoder och medicinsk teknik. Vi kan bistå vid systematiska litteratursökningar och andra typer av sökuppdrag.

Beställ sökuppdrag här:

Sökuppdrag UAS

För mer information, kontakta Medicinska fackbiblioteket: fackbibliotek@gotland.se