Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kvinna som går barfota i strandbrynet

Klimakteriebesvär

Fysisk aktivitet vid klimakteriebesvär

Forskningen visar att du som har lindriga eller måttlig besvär av vallningar och svettningar kan lindra detta genom vara fysiskt aktiv . Tillsammans med andra hälsosamma levnadsvanor som rökfrihet, hälsosamma matvanor och begränsning av intaget av kaffe, te, kryddor och alkohol, kan du lindra dina besvär. Goda hälsosamma levnadsvanor är förstahandsalternativet . Vid måttliga till svåra besvär kan medicinering behövas. Tala med din gynekolog.

Har du fått östrogen förskrivet så kan du med fördel kombinerar detta med att vara fysiskt aktiv. 

Omedelbara effekter av fysisk aktivitet vid klimakteriebesvär

Ett enstaka tillfälle med pulsökande fysisk aktivitet på måttlig ansträngningsnivå, där du blir måttligt andfådd kan minska dina  besvär i upp till 24 timmar.

Bästa effekten fås om du är regelbundet aktiv i minst 6 månader.

 

Hör sjukgymnast Sofie Kristoferson berätta om varför du ska vara fysisk aktiv och hur mycket som behövs.

 

Här kan du se exempel på styrketräning du kan göra på gymmet. 

LÄS OCKSÅ: