Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionen säljer hamnen vid Hallshuk

Publicerad 2022-06-22 17:15
Tekniska nämnden beslutade idag att sälja hamnanläggning vid Hallshuk samt garngård och mark för sjöbodar till Hallshuks Fiskelägesförening till marknadspris. Allt ansvar och kostnader för områdets skötsel övergår till Hallshuks fiskelägesförening som ansvarat för hela området sedan lång tid tillbaka.

Värdering av hamnanläggning, garngård och mark för sjöbodar utfördes år 2017 och gav ett marknadsvärde på 170 000 kronor, och för detta pris får nu föreningen köpa det hela. I värderingen förutsattes att föreningen övertar elva arrendeavtal för befintliga sjöbodar som nu upplåts av regionen till bodarnas respektive ägare.
- Vi ser med fördel att lokala föreningar övertar ansvar för de hamnar vi säljer, säger tekniska nämndens ordförande Karl-Johan Boberg.

- Nu har vi sålt de flesta av de hamnar som regionen tidigare haft utarrenderade och det är nu de tidigare arrendatorerna som fullt ut tar över ägandet och driften, säger hamnchef Mats Eriksson och tillägger:
- Vi får nu vi fortsätta och titta på vilka ytterligare hamnar som kan bli aktuella för försäljning. Alla hamnarna är unika och har olika förutsättningar så det är ett intressant arbete som fortsätter.

Förhandlat sedan 2017

Förhandlingar har förts med föreningen sedan 2017. Förslag till köpekontrakt är nu upprättat med föreningen som avser hela det område som föreningen sköter idag. Det omfattar mer mark än vad som ingick i värderingen och ger föreningen fortsatt ansvar att sköta hela området som i sin helhet ligger inom strandskydd och naturreservat.

Hallshuk, hamnen, Halls kapell och omgivningarna är ett mycket populärt besöksmål och föreningen har haft en föredömlig tillsyn och skötsel av området med en välkomnande inställning till besökare. Föreningen har ett museum i en av i en av fiskebodarna.