Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Genomförandeprogram för klimat, miljö och energi

Detta genomförandeprogram beskriver insatsområden inom fyra av den regionala utvecklingsstrategins prioriteringar som har stark koppling till klimat-, miljö- och energiområdet:

  • stärk tillgängligheten,
  • gå före i klimat- och energiomställningen,
  • säkra miljö och vatten samt
  • skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning.

Läs genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi (pdf)

Gemensamma insatser för Gotland - Genomförandeprogram för 2022-2027 i sammanfattning (pdf)

Läs mer om programmen och senaste aktuellt om det regionala utvecklingsarbetet

Genomförandeprogrammen som helhet

Genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 beskrivs i de tre genomförandeprogrammen för:

  • Klimat, miljö och energi
  • Näringslivets förutsättningar och innovation
  • Social välfärd (kommande program)

Genomförandeprogrammen ska ses som en helhet, där det är viktigt att Gotlands aktörer arbetar gemensamt med de olika perspektiven för att skapa handlingskraft och gemensam riktning i den regionala utvecklingen.