Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Parkering med P-skiva

Parkering där P-skiva gäller är skyltade med tilläggstavlan P-skiva.

P-skivan säljs bland annat i affärer, på bensinstationer och i kiosker.

Så här använder du P-skivan

 

  • Parkera fordonet och ställ in ankomsttiden på p-skivan. Avrunda till närmast efterföljande hel- eller halvtimme.
  • Parkerar du innan tidsbegränsningen börjar, ska P-skivan ställas in på den tid som begränsningen börjar på.
  • Inställningen på p-skivan får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
  • Placera P-skivan innanför vindrutan, helst på höger sida. Den ska gå lätt att avläsa utifrån.

Bestämmelserna finns också att läsa på P-skivan.

Hur ser skyltningen ut?

Stegvis förklaring:

Märket anger att parkering är tillåten. Under vardagar utom dagar före sön- och helgdagar gäller tillåtelsen dock för parkering under högst 24 timmar i följd. Används märket vid en särskild anordnad parkeringsplats gäller det hela parkeringsplatsen.

Med tilläggstavla:

Svarta eller vita siffror utan parentes anger att regleringen gäller vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan de angivna klockslagen.
Svarta eller vita siffror inom parentes anger att regleringen gäller vardag före sön- och helgdag mellan de angivna klockslagen.
Röda siffror anger att regleringen gäller sön- och helgdagar mellan de angivna klockslagen.
Saknas uppgift enligt något av första, andra och tredje styckena, gäller regleringen inte motsvarande dagar.

Med ytterligare tilläggstavla:

Betyder utöver ovan att för tidmätning skall parkeringsskiva användas.