Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

På väg ut med bilen i naturen – vad gäller egentligen?

Publicerad 2022-06-01 13:15
Alla ska kunna njuta av Gotlands kust, skogar och hällmarker, men det finns också krav på varsamhet mot natur och djurliv. Det är till exempel inte tillåtet att köra motordrivet fordon på barmark i naturen.
Du måste hålla dig på vägen enligt terrängkörningslagen. Anledningen är att motordrivna fordon kan skada mark och växter, samt störa djur och människor. Motorfordon är alla slags fordon som drivs med motor - exempelvis bilar, husbilar och mopeder.
 
Här har vi samlat information om allemansrätt, terrängkörning, tältning och uppställning av husbilar och husvagnar: