Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Komplettering av veckorapport covid-19 (vecka 21, 2022)

Under vecka 21 konstaterades fem nya fall av covid-19 och två dödsfall rapporterades.
Under vecka 21 diagnosticerades 5 nya fall av covid-19 på Gotland. På Visby Lasarett vårdas en person med covid-19. Tyvärr har ytterligare två dödsfall rapporterats, det betyder att 71 personer avlidit på Gotland relaterat till pandemin.