Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Prata med ditt barn om tobak och nikotin

Publicerad 2022-05-31 08:46
Den 31 maj är det nationella Tobaksfria dagen. Läs mer om hur du kan stötta ditt barn att säga nej till alla former av tobak.

Kampanjen #Lagarförallabarnsframtid syftar till att uppmärksamma politiker och allmänhet på hur viktigt det är att hjälpa barn att säga nej till ett nikotinberoende. Nikotin är ett gift, oavsett i vilken typ av produkt det förpackas, och ett beroende gynnar enbart tobaksindustrin.

Kampanjen är framtagen av Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer. Alla organisationerna är politiskt oberoende.

Du kan även kontakta Hälsosjuksköterskemottagningen, Visby lasarett (länk, 1177.se)