Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bokstavsblock

Nyhet - kulturskolan erbjuder kurs i kreativt skrivande

Under höstterminen 2022 kommer Kulturskolan Gotland att erbjuda kurser i kreativt skrivande för barn och ungdomar.

Det blir troligen två grupper - en för dig i mellanstadieålder och en för dig som går på högstadiet. 

Under kursen får du möjlighet att testa olika sätt att skriva poesi och noveller. Du kommer att utveckla ditt skrivande i grupp och hitta ditt eget sätt att uttrycka dig på.
 
Varje grupp har plats för tio elever. Vi träffas varannan gång i kulturskolans lokaler i Visby och varannan gång digitalt. Kursen är en testverksamhet och i detta läge avgiftsfri.
 
Ämnet finns att söka i vårt sökverktyg som ligger på vår förstasida - knappen "Anmälningar och uppdateringar" långt ner på sidan.
 
Vi erbjuder ämnet på försök och kan i nuläget inte utlova hur länge kursen kommer att pågå eller om det kommer att kunna permanentas.