Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport covid-19 och vaccination (vecka 21, 2022)

På grund av långhelgen saknas rapporter om antalet bekräftade covid-fall under vecka 21. Totalt genomfördes under veckan 484 vaccinationer mot covid-19 på Gotland.

Covid-19

På grund av långhelgen saknas rapporter om antalet bekräftade covid-fall under vecka 21.

Vaccination

Under vecka 21 genomfördes 484 vaccinationer mot covid-19 på Gotland. 13 personer vaccinerades med någon av grunddoserna (dos 1 eller 2) och resterande med påfyllnadsdoser.
 
Totalt har 151 928 vaccinationer genomförts på Gotland. Täckningsgraden för dos 1 och 2 bland personer över 12 år är oförändrad 91,2 respektive 89,5 procent. För dos 3, som rekommenderas till alla över 18 år, är täckningsgraden 74 procent. Bland de över 65 år har totalt 11 983 personer tagit dos 4, vilket motsvarar  74,4 procent av dem som rekommenderas en andra påfyllnadsdos
 
I gruppen 65-79 år har 73 procent vaccinerat sig med en fjärde dos. Bland personer över 80 år är täckningsgraden 78,2 procent för dos 4.
 

Vaccinationsbokning under sommaren

Telefonbokningen har begränsade öppettider denna vecka, du når den på 0498-26 98 00, vardagar klockan 06.30–12.00. 
 
Från och med vecka 23, det vill säga nästa vecka, har telefonbokningen nya rutiner för sommaren. Det finns möjlighet att kontakta bokningen på det vanliga telefonnumret 0498-26 98 00, vardagar klockan 06.30-15.30. Du lämnar då ditt telefonnummer och personnummer på en telefonsvarare och blir sedan uppringd nästa måndag förmiddag, mellan klockan 09 och klockan 12. 
Är du folkbokförd på Gotland och har e-legitimation går det bra att istället boka vaccinationstid via appen Alltid öppet. Öppettider för drop-in hittar du på www.gotland.se/dropinvaccination
 

Veckorapporterna covid-19 och vaccinationer avslutas

Efter veckorapporten den 30 maj slutar Region Gotland att publicera veckorapporter på gotland.se. Det görs mot bakgrund av det epidemiologiska läget där vi i nuläget har en låg smittspridning av covid-19 i samhället och att det under sommaren enbart vaccineras i begränsad omfattning. 
 
För fortsatt information hänvisas till Folkhälsomyndighetens hemsida med regional statistik www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/ samt  www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/bekraftade-fall-i-sverige
 

Ladda ner vaccinationsbevis i god tid inför resa 

Du som behöver vaccinationsbevis för att resa utomlands, se till att ladda ner det i god tid från www.covidbevis.se. Om din vaccination inte har registrerats korrekt vänligen kontakta covidvaccin@gotland.se. Rättelser kan under sommaren ta 7-10 dagar så kontrollera gärna redan nu att informationen stämmer, även om din resa är längre fram.