Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kreativt skrivande

Under höstterminen 2022 kommer Kulturskolan att erbjuda kurser i kreativt skrivande för barn och ungdomar. Det finns två grupper, en för dig i mellanstadieålder och en för dig som går på högstadiet. 

Under kursen får du möjlighet att testa olika sätt att skriva poesi och noveller. Du kommer att utveckla ditt skrivande i grupp och hitta ditt eget sätt att uttrycka dig på.

Varje grupp har plats för 10 elever. Vi träffas varannan gång i Kulturskolans lokaler i Visby och varannan gång digitalt. Kursen är en testverksamhet och i detta läge avgiftsfri.

Ämnet finns att söka i vårt sökverktyg som ligger på Kulturskolans förstasida - knappen "Anmälningar/Mina sidor" långt ner på sidan. I nuläget har vi ämnet som en test, och kan därför inte kan lova hur länge kursen kommer att pågå eller om det kommer att kunna permanentas.

 

Undervisningens innehåll och upplägg
 

Grupp 1, 10-12 år:

Eleverna får prova på att skriva olika sorters texter. Vi skriver dikter tillsammans och var för sig. Vi provar att skriva läskigt, roligt och allvarligt. Vi reflekterar och inspireras av varandras texter kontinuerligt. Målet är att väcka skrivarglädjen och att varje elev ska ha skrivit minst en dikt eller kort novell som hen är stolt över. Dessa samlar vi i slutet av terminen i en bok.   


Grupp 2, 13-15 år:

Vi börjar med att skriva poesi på olika sätt, individuellt och gemensamt. Senare går vi vidare med noveller och pratar om dramaturgi, karaktärsbyggnad och miljöbeskrivningar. Vi övar på att ge och ta feedback på texterna. Målet är att eleven ska hitta fram till ett eget uttryckssätt och kunna reflektera kring sin text och arbetsprocess. I slutet av terminen samlar vi några av texterna i en bok.