Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ungdomsledarpriset till Oskar Stillman

Publicerad 2022-05-24 16:17
Regionstyrelsen utser Oskar Stillman till årets ungdomsledare 2022 för ideellt arbete som tränare i Visby Atletklubb.

Årets pristagare av Region Gotlands ungdomsledarpris är Oskar Stillman, Visby Atletklubb. Efter att Visby Atletklubb saknat barn- och ungdomsverksamhet tog Oskar initiativet till att få in fler barn och unga. Oskar har även bidragit till att fler aktiva deltar i nationella serier och tävlingar och har gett sporten ett uppsving på Gotland.

”Oskar har genom ett enormt engagemang fått igång barn och ungdomsgrupper inom tyngdlyftningen och sett till att fler får upp ögonen för sporten. Han har fått flertalet unga tjejer aktiva i en sport som annars domineras av män och det kommer ständigt fler och vill prova på och lära sig mer. Vore det inte för Oskar hade klubben troligtvis inte funnits längre och den hade definitivt inte haft så många barn och ungdomar aktiva som idag!” säger Samer Ali, som är en av dem som har nominerat Oskar.

Fredrik Gradelius, ordförande i kultur- och fritidsberedningen i Region Gotland, kommenterar beslutet av pristagare såhär:

”Det är positivt att en liten sport tagit stora kliv framåt under senare år. Där har Oskar varit en nyckelfigur. Hans ledarstil är engagerande och inkluderande, något som bevisas av inte minst tjejernas deltagande och framgångar i sporten. Han har nominerats flitigt både i år och tidigare, vilket visar på medlemmarnas stora uppskattning. Vi värdesätter den kraft han besitter, både bildligt och bokstavligt.”

Region Gotlands ungdomsledarpris har funnits sedan 2004. Priset är på 10 000 kronor och delas årligen ut till en ideellt arbetande ledare som verkar inom föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland.

Priset kan bara fås en gång och är avsett att stimulera pristagaren till fortsatt ideellt ungdomsarbete. Priset delas ut vid regionfullmäktige i juni.