Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland får två nya återvinningsstationer

Publicerad 2022-05-23 15:07
Under juni månad kommer två efterlängtade återvinningsstationer till Gotland.

Den ena ställs ut i Hemse (parkeringen Bangårdsgatan) och den andra i Visby hamn. Förpackningsinsamlingen (FTI) har med hjälp och engagemang från Region Gotland lyckats hitta platser för de nya stationerna.