Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Migrationsverket hyr 124 boendeplatser av Region Gotland

Publicerad 2022-05-20 07:38
I veckan har Region Gotland och Migrationsverket skrivit ett första hyresavtal för 124 boendeplatser till skyddsbehövande från Ukraina. Syftet är att kunna erbjuda mer långsiktiga boendeplatser till dem som inte kan bo kvar i eget boende när turistsäsongen börjar.

Avtalet gäller 124 boendeplatser i Klintehamn som ägs och förvaltas av Löjrommen Holding AB. Planen är att boendet ska vara klart för inflyttning i början av juni. Idag bor cirka 175 skyddsbehövande personer från Ukraina på Gotland. Många bor dock i någon form av semesteranläggning som är bokade under turistsäsongen.

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius och regiondirektör Peter Lindvall ser positivt på den goda dialogen med Migrationsverket och att en överenskommelse nu nåtts som innebär att boendeplatser finns tillgängliga på Gotland.

– Det är glädjande att de människor som flytt från Ukraina och kommit till Gotland nu kan få tillgång till en mer hållbar boende- och livssituation och inte behöver känna oro över att behöva flytta till fastlandet när turistsäsongen närmar sig, säger Eva Nypelius.

– Överenskommelsen mellan oss och Region Gotland är resultatet av en god dialog. Det är en förutsättning för att mottagandet av personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska bli så bra som möjligt. I det här fallet för de personer som redan hunnit etablera sig på Gotland och nu kan bo kvar på ön, säger Veronika Lindstrand Kant, regiondirektör på Migrationsverket.

Ny lagstiftning och turistsäsong påverkar boendelösningar

Regeringen har tidigare i vår meddelat om en kommande lagstiftning för jämnare fördelning av boende över landets kommuner för de personer som flytt från Ukraina. Syftet är att ge kommunerna bättre förutsättningar att planera och förbereda mottagandet. Lagstiftningen som väntas börja gälla den första juli i år ger kommuner möjlighet att bistå Migrationsverket med att anordna boende specifikt för personer som fått skydd enligt massflyktsdirektivet. 

I samband med att ny lagstiftning börjar gälla kommer region Gotland att få ta emot anvisningar av ett större antal massflyktingar från Ukraina. Arbetet med att få fram lämpliga boendelösningar på längre sikt fortsätter därmed i ansvariga förvaltningar.