Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skräpplockartävlingen avslutad

Publicerad 2022-05-18 23:59
Region Gotlands skräpplockartävling 2022 är nu avslutad och vi vill rikta ett stort tack till alla de barn, ungdomar och vuxna som tillsammans har bidragit till ett lite renare och finare Gotland!

Teknikförvaltningen kommer nu gå igenom alla inkomna tävlingsbidrag och återkommer med en utsedd vinnare av det fina priset skräpplockarholken!