Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barnskötare och elevassistent i kombination med SFI/SVA med start i augusti

Utbildningen till barnskötare och elevassistent är en gymnasieutbildning som omfattar 1400 p och som förbereder dig för ett arbete som barnskötare i förskolan och som elevassistent i skolan.

Denna yrkesutbildning läser du som en kombinationsutbildning med SFI eller SVA. Studierna i svenska är obligatoriska och utgör 25% av studierna. Utbildningen tar ungefär två år.

Till en början kommer all undervisning ske på skolan för att senare gå över i mycket APL (praktik) på olika förskolor, fritidshem och skolor.


Dessa 1400 poäng yrkeskurser ingår:
Etnicitet och kulturmöten, 100 p
Grundläggande vård och omsorg, 100 p
Hälsopedagogik, 100 p
Kommunikation, 100 p
Lärande och utveckling, 100 p
Människors miljöer, 100 p
Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
Pedagogiskt ledarskap, 100 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Barns lärande och växande, 100 p
Pedagogiskt arbete, 200 p
Skapande verksamhet, 100 p
Specialpedagogik 2, 100 p

Förkunskapskrav: Godkänt betyg på minst SFI C-nivå
Studietakt: Ger möjlighet att söka CSN på 100%
Studietid: 22 augusti 2022 – 28 juni 2024
Sista ansökningsdag: 12 juni 2022
 

Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland www.gotland.se/komvux
 

Vid frågor kontakta:
Camilla Jåfs
Utbildningsledare Yrkesvux Vuxenutbildningen
camilla.jafs@gotland.se 
Tel: 0498 – 20 36 36