Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barnskötare och elevassistent i kombination med SFI/SVA

Utbildningen till barnskötare och elevassistent är en gymnasieutbildning som omfattar 1400 p och som förbereder dig för ett arbete som barnskötare i förskolan och som elevassistent i skolan.

Denna yrkesutbildning läser du som en kombinationsutbildning med SFI eller SVA. Studierna i svenska är obligatoriska och utgör 25% av studierna. Utbildningen tar ungefär två år.

Till en början kommer all undervisning ske på skolan för att senare gå över i mycket APL (praktik) på olika förskolor, fritidshem och skolor.


Dessa 1400 poäng yrkeskurser ingår:
Etnicitet och kulturmöten, 100 p
Grundläggande vård och omsorg, 100 p
Hälsopedagogik, 100 p
Kommunikation, 100 p
Lärande och utveckling, 100 p
Människors miljöer, 100 p
Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
Pedagogiskt ledarskap, 100 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Barns lärande och växande, 100 p
Pedagogiskt arbete, 200 p
Skapande verksamhet, 100 p
Specialpedagogik 2, 100 p

Förkunskapskrav: Godkänt betyg på minst SFI C-nivå
Studietakt: Ger möjlighet att söka CSN på 100%
Studietid: 22 augusti 2022 – 28 juni 2024
Sista ansökningsdag: Ansökan är nu stängd

Antagningen kommer ske löpande och stängs efter att aktuell utbildning är fylld. Viktigt att din ansökan är komplett för att den skall behandlas.
Eventuella frågor skickas till vuxenutbildningen@edu.gotland.se  då bemanningen på expeditionen är begränsad under sommarperioden, kan återkoppling ta längre tid än vanligt.
 

Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland www.gotland.se/komvux
 

Vid frågor kontakta:
Camilla Jåfs
Utbildningsledare Yrkesvux Vuxenutbildningen
camilla.jafs@gotland.se 
Tel: 0498 – 20 36 36