Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så fungerar sidan

På Gotland.se/senior har vi samlat information från olika verksamheter.

Du kan alltid gå tillbaka till den första sidan: Senior på Gotland (Gotland.se/senior)
Hur du går tillbaka är olika beroende på om du använder en dator, surfplatta eller telefon. 

 

Har du frågor? Välkommen att kontakta:
Vardagar kontorstid

Anna Sofia Hakeberg
kommunikatör socialförvaltningen
Telefon: 0498-20 45 12
E-post: annasofia.hakeberg@gotland.se

Magne Hovland
kommunikatör hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 0498-26 85 57
E-post: magne.hovland@gotland.se