Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flera stränder på Fårö kommer skötas av privat aktör genom samarbetsavtal med regionen

Publicerad 2022-05-06 13:49
Teknikförvaltningen har rott iland ett driftsavtal mellan Region Gotland och Fårö Utveckling AB gällande besöksplatser på Fårö.
- Det är ett nytt, bra samarbetssätt som gynnar båda parter, berättar Isak Malm, avdelningschef på gata- och parkavdelningen.

På Fårö är man också mycket nöjda med samarbetet.
- Ja, vi är nöjda. Sedan ska vi bara få detta att gå ihop ekonomiskt också, tillägger ordförande i Fårö Bygderåd, Hasse Rosengren.

Isak Malm påpekar att det varit en smidig process att få fram samarbetsavtalet. Det ettåriga avtalet innebär att Fårö Utveckling AB, och de involverande föreningarna i Fårö Bygderåd, övertar  driften gällande ett antal besöksplatser på Fårö mot en ekonomisk ersättning, bland annat genom projektet "Sommarservice". Det handlar om tillsyn och skötsel av bad- och besöksplatserna Ekeviken, Skalasand och Holmudden, samt tillsyn och skötsel av fastigheten Lilla Gåsemora 1:15.

Avtalet med regionen innebär också att Fårö Utveckling AB blir en "underentreprenör" till Region Gotland gällande länsstyrelsens toaletter i reservaten kring Digerhuvud, Langhammars samt Gamle hamn. Regionen har i sin tur ett avtal med länsstyrelsen när det gäller dessa toaletter.

Även andra avtal

Regionen har även skrivit ett samarbetsavtal med en privat aktör om strandskötsel från Gustavsvik till slutet på Snäckgärdsvägen.
- Det är bra att det privata och det offentlig kan dela på jobb och ansvar på det här sättet. Vi är också glada över att regionen i år har satsat extra pengar på sommarservicen som ju gynnar både besökare och våra fast boende, säger Isak Malm.

Läs mer: