Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration av regnbåge

HBTQ+

År 2021 genomförde Kulturenheten på Region Gotland projektet Samtal om scenkonst – metodutveckling i normkritik på Gotland. Projektet finansierades med bidrag från Socialstyrelsen och syftet var att stärka välbefinnandet och hälsan hos unga HBTQ-personer på Gotland.

För att uppnå syftet genomfördes en fortbildning för skolpersonal samt en teaterföreställning med tillhörande workshop. Projektet blev ett sätt att utforska hur kulturen och skolan kan samarbeta för att väcka tankar och hitta ingångar till samtal om viktiga frågor med unga.
 
Projektet bestod av tre delar: 
  • En fortbildning för skolpersonal och skolkuratorer på Gotland. RFSL föreläste om bemötande, normkritik och HBTQ-frågor.
  • Teaterföreställningen Jag är här som sattes upp på gotländska skolor för barn i åldrarna 8–10 år. Föreställningen är skapad av Teaterambulansen.
  • I samband med föreställningen hölls en workshop där barnen fick samtala om kön och skapa bilder utifrån temat.
Föreställningen med Teaterambulansen var en upptakt till samtal om kön och HBTQ-frågor i eller utanför klassrummet där skolpersonalen fick pröva samtalsmetoder som de lärt sig under fortbildningen med RFSL. Teaterambulansen tog i samarbete med RFSL även fram en lärarhandledning för att stötta lärarna i deras samtal med barnen i klassrummet efter föreställningen.
 

Vill du lära dig mer om HBTQ och normkritik?

Fortbildningsmaterial om HBTQ och normkritik