Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Maud Haag och Lena Jonasson

Så gick det för etableringsprojektet - 33 fick fast jobb

Publicerad 2022-05-05 08:00
Den sista januari avslutades Region Gotlands projekt ”Etablering på arbetsmarknaden” som gav 33 av 40 deltagare fast anställning vid projektets målgång. Ett gott resultat tycker projektägaren Lena Jonasson.

Projektet har varit kopplat till den så kallade Gymnasielagen, som gett utrikesfödda ungdomar möjlighet till ett permanent uppehållstillstånd efter studier på gymnasial nivå om man kan försörja sig själv som anställd eller egen företagare i minst två år. 

Projektet har varit lyckat

Kort sagt har projektet handlat om att söka upp de unga män som berördes av lagen och skulle kunna etablera sig med fast anställning på Gotland. Steg två var att stötta målgruppen och arbetsgivare i anställningsprocessen. Den slutrapport som nyligen lämnades till Länsstyrelsen på Gotland, som finansierat projektet, visar att detta gått bra. Majoriteten av dem har faktiskt lyckats hitta ett jobb och många av dem tack vare projektet och samordnaren Maud Haag. 

Av de 40 killar som tog gymnasieexamen i juni 2022 via gymnasieskolan eller vuxenutbildningen, hade 33 skaffat ett fast jobb vid projektets slut. 25 hade anställts av företag på ön och åtta av Region Gotland, företrädesvis inom vård och omsorg där flera jobbat extra tidigare. Samordnaren Maud har varit påkopplad i 25 av anställningarna.

All kompetens behövs

Lena Jonasson, enhetschef på Avdelningen för arbetsliv och etablering vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tillika projektägare, är nöjd med resultatet.

- Vi behöver verkligen ta till vara på all kompetens och arbetskraft. Samhället har inte råd att förlora driftiga unga människor och ställa grupper utanför arbetsmarknaden, när det finns en brist på kompetens.

Samordnaren har haft en central roll för framgången

Framgångsfaktorerna i projektet, menar Lena, har varit att Maud som samordnare både ”kan” målgruppen och att de känt förtroende för henne, då flera av dem träffat henne tidigare under studierna vid Vuxenutbildningen.

- Maud har också etablerade kontakter inom näringslivet genom sin tidigare roll som ansvarig för Sfi-praktik och lärlingsutbildningsplatser, vilket varit gynnsamt i och med att det funnits en kort deadline att förhålla sig till, säger Lena Jonasson.

Redan vid projektets start såg vi att en stor och viktig del i samordnares arbetsuppgifter skulle bli att bistå arbetsgivaren med kunskap och praktisk hjälp för att anställningen skulle bli möjlig.

Arbetsgivare vill, men var tveksamma

Viljan och behovet att anställa fanns hos arbetsgivare men komplexiteten kring pappersexercis och dokumentation upplevdes tidskrävande och svårt.

- En av de stora utmaningarna under projektet har varit alla intyg och blanketter som ska fyllas i för de som ska anställas, men också att förhålla sig till alla kraven och reglerna i Gymnasielagen och att Migrationsverket gjort förändringar under gång. Men det har ändå gått bra, säger Maud Haag.

En av de företag som hoppade på projektet var Gute Art and Design - G.A.D, en möbeltillverkare som saknat finsnickare. Företaget har anställt två av de killar som funnits inom projektet.

- Det har varit ett jättebra upplägg. Det började med att de var här på tre veckors praktik. Det visade sig att de var duktiga och brinner för att lära sig. Med hjälp av Maud så fick vi till en lärlingsutbildning för dem i samarbete med Vuxenutbildningen och nu är de anställda, berättar Göran Kedinge som är produktionschef på G.A.D.

Mer om gymnasielagen hos Migrationsverket