Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Till vänster vägghängd skulptur "December 2020 Stop" av Birthe Jørgensen. Till höger Berit Ångman Svedjemo, foto: Fredrik Sterner, Gotlands Museum

Nyinköp av offentlig konst – intendent Berit Ångman Svedjemo berättar

Publicerad 2022-05-04 14:15
Vår gemensamma konst på Gotland har vuxit. För att stötta konstnärer i pandemins spår har 41 nya konst- och konsthantverk köpts in till Region Gotlands konstsamling.
Inköpen är en insats i det sjätte regionala stödpaket till kultur- och fritidsområdet som presenterades i november 2021. Berit Ångman Svedjemo är intendent för offentlig konst på Gotlands museum och har uppdraget att vårda, hantera och tillgängliggöra Region Gotlands konstsamling. Hon är mycket glad för de nya verken.
 
– Den här extra satsningen betyder mycket för de konstnärer som vi kan köpa av men också för alla som får ta del av konsten på centrala platser i vår vardag, till exempel i vårdmiljöer, i skolor och på gator och torg, säger Berit Ångman Svedjemo.
 
Den arbetsgrupp som är ansvarig för att köpa in konsten har letat efter unika verk av gotländska konstnärer eller konstnärer med anknytning till Gotland. De ska tillföra samlingen något, en mångfald som bidrar till att spegla vårt samhälle. 
 
– Konstverken ägs av oss medborgare gemensamt och det ska finnas något för alla. Då kan det ibland skava lite, men det gör ju inget! säger Berit.
 
Ett av de nyinköpta verken är en vägghängd skulptur i lindträ med titeln "December 2020 Stop" av Birthe Jørgensen där två handflator nästan upplevs mota bort betraktaren. 
 
– Vårt kroppsspråk förändrades under pandemin, och verket säger något om när avstånd var vår vardag, säger Berit. 
 
Ibland kan det uppstå starka relationer mellan människa och konstverk. Berit minns särskilt ett samtal hon hade med en regionanställd som arbetade med våldsutsatta kvinnor. 
 
– Hon berättade för mig om en målning som hängde i verksamhetens rum och hur den kommit att hjälpa henne att samla kraft efter svåra samtal, säger Berit.
 
Regionens konstsamling består av cirka 5500 verk. Den konst som för tillfället inte är utplacerad finns förvarad på Magasin Visborg i Visby.
 
– Titta upp, se dig omkring! Konsten påverkar vår livsmiljö och ger oss ett rikare liv. Tänk hur det hade varit om konsten inte fanns, avslutar Berit Ångman Svedjemo.
 

Gör din egen konstresa

Du kan göra en egen konstresa genom det gotländska konstlandskapet med spännande skulpturer, reliefer och mosaiker över hela Gotland. Information och karta hittar du på webbplatsen för offentlig konst Gotland: www.offentligkonstgotland.se
 
Publika konstvandringar och visningar hittar du på Gotlands Museums webbplats:
 
Foto: Fredrik Sterner, Gotlands Museum