Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Har du frågor om hemtjänst och om att välja hemtjänst?

Publicerad 2022-05-04 12:03
Här hittar du frågor och svar om hemtjänst och om att välja hemtjänst.

På Gotland kan du som är beviljad hemtjänst välja utförare. Hemtjänst utförs både av Region Gotland och privata företag.

Det kan vara så att du behöver välja om utförare, till exempel om den utförare du har inte längre kommer erbjuda tjänster.