Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport covid-19 och vaccination (vecka 17, 2022)

Under vecka 17 konstaterades 13 nya fall av covid-19, inga nya dödsfall rapporterades. Totalt genomfördes under veckan 1 495 vaccinationer mot covid-19 på Gotland.

Covid-19

Under vecka 17 konstaterades 13 nya fall av covid-19 på Gotland. På Visby Lasarett vårdas idag två patienter som har covid-19, båda på vårdavdelning. Inga nya dödsfall har rapporterats, totalt har 68 personer avlidit på Gotland relaterat till pandemin.
 

Vaccination

Under vecka 17 genomfördes 1 495 vaccinationer mot covid-19 på Gotland. (7 dos 1, 7 dos 2, 102 dos 3, 1376 dos 4 och 3 dos 5.)
 
Totalt sett har 148 174 vaccinationer genomförts på Gotland. Täckningsgraden för dos 1 och 2 bland personer över 12 år är 91,2 respektive 89,5 procent. För dos 3 som rekommenderas till alla över 18 år är täckningsgraden drygt 73 procent.
 
Dos 4 som rekommenderas till samtliga över 65 år har hittills tagits av 9 106 personer, det motsvarar en täckningsgrad för alla födda 1957 eller tidigare på 56,5 procent, ytterligare ca 1900 bokningar är gjorda för kommande veckor (motsvarar 68,3%). 
Bland personer över 80 år ligger täckningsgraden på 72,8 procent för dos 4. I gruppen 65-79 år har drygt hälften (50,9%) hittills vaccinerat sig med en fjärde dos.
 
Vuxna med måttlig till allvarlig immunbrist kan av patientansvarig läkare rekommenderas ytterligare påfyllnadsdoser, därför gavs även några dos 5 under föregående vecka.
 

Lättare att komma fram till telefonbokningen

Under de fyra veckor som gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade dos 4 till personer 65 år eller äldre har trycket på bokningen stundtals varit högt. Men antalet samtal har nu minskat och det är åter lättare att komma fram. Telefonbokningen nås på 0498-26 98 00 och är öppen vardagar klockan 06.30–15.30. 
 
Denna vecka finns fortfarande några lediga vaccinationstider som går att boka in med kort varsel och under vecka 19 och vecka 20 finns det gott om bokningsbara tider att välja bland på i Visby, Slite och Hemse. Efter vecka 20 kommer däremot vaccinationsarbetet att gå in en ny fas och antalet vaccinationstider minskas. Så du som rekommenderas en påfyllnadsdos men som ännu inte har bokat din vaccinationstid uppmuntras att göra det så snart du har möjlighet.
 
Alla bokningsbara tider finns även tillgängliga i appen Alltid öppet. Får du som rekommenderas dos 4 inte upp ett erbjudande i appen, är det sannolikt på grund av att fyra månader inte har passerat sedan du fick dos 3.
 

Tider för drop-in vecka 18 

Vaccination mot covid-19 erbjuds på drop-in under vecka 18 på Ica Maxi arena i Visby, måndag till fredag klockan 09.00–16.00. Samt i Slite, Storgatan 110, tisdag den 3 maj klockan 10.00–17.00
Tider för drop-in varierar från vecka till vecka, uppdaterade öppettider finns på www.gotland.se/ dropinvaccination