Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Haima stängs – styr om hjälp till ensamkommande ungdomar

Publicerad 2022-05-02 13:00
Region Gotland planerar för att stänga det sista Haima-boendet till årsskiftet.
I dagsläget finns fem ensamkommande ungdomar i verksamheten.
 
Haima är hem för vård och boende, HVB-hem, för ensamkommande ungdomar på Gotland. Från 2015 utökades antal boenden med som mest ett tiotal för att sedan minska i antal.
 
– Vi stänger för att vi har få boende på Haima och vi får få nya anvisningar från Migrationsverket, säger Hanna Ogestad, chef för individ- och familjeomsorgen i socialförvaltningen.
 
De ungdomar som bor på Haima i Visby har fått information om att boendet stängs. Nu påbörjas en planering tillsammans med varje ungdom utifrån deras behov. 
 
– När det gäller medarbetare kommer de att gå in i en omställningsprocess där vi har goda förhoppningar att man kan hitta andra arbeten inom Region Gotland.
 
På grund av kriget i Ukraina kommer det barn och ungdomar utan vårdnadshavare till Sverige just nu. Hittills har det inte kommit några till Gotland.
 
– Skulle det göra det så ser vi att det främst skulle vara barn eller ungdomar som behöver bo i familjehem och inte i den boendeform som ett HVB-hem är, säger Hanna Ogestad.