Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Upphandling av verksamhetsdrift för Solbergabadet och Hemsebadet

Publicerad 2022-05-02 09:49
Nu har regionen annonserat upphandlingen ”Verksamhetsdrift badhus (Solbergabadet och Hemsebadet)”. Upphandlingen gäller enbart verksamhetsdriften i baden. Det vill säga verksamheten i bassängen. Den tekniska driften ligger kvar hos Region Gotland, som fortsatt är fastighetsägare för de bägge baden.
– Tänkt avtalsstart är 1 januari 2023 och avtalet sträcker sig till 2026, med möjlighet till förlängning, säger Per Wallstedt, strateg inom fritid och idrott. 
 
Anbudsgivare har till och med den 28 juni 2022 på sig att inkomma med anbud i upphandlingen och därefter kommer inkomna anbud att utvärderas. Preliminär tid för tilldelning och kontraktstecknade är augusti-oktober 2022.
 
På grund av upphandlingssekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och regleringar i upphandlingslagstiftningen kommer ytterligare uppgifter utöver vad som anges i förfrågningsunderlaget och vad som publiceras via Region Gotlands annonsportal inte att kunna lämnas i nuläget.