Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Jenny Iversjö Region Gotland och Oskar Lindehejd Geab

Geab och Region Gotland i samarbete för fler laddplatser på ön

Publicerad 2022-04-28 15:05
Intresset för el- och hybridbilar ökar rekordsnabbt och med det också behovet av att kunna ladda sin bil. Geab och Region Gotland inleder nu ett samarbete som innebär att fler nya publika laddplatser kommer erbjudas på Gotland.

 

- Geab arbetar varje dag för en hållbar framtid på Gotland och vi har under flera år sålt hemmabilsladdare till hundratals gotlänningar. Nu tar vi nästa steg genom att också kunna erbjuda publika laddstolpar som ger möjlighet för både gotlänningar och besökare att ladda sin bil på offentliga platser, säger Oskar Lindehejd marknadschef på Geab.

Efter att Geab inkommit med förfrågan om nyttjande av kommunal kvartersmark för laddinfrastruktur har Geab och Region Gotland identifierat vilka av platserna som fungerat utifrån ledig kapacitet i elnätet. Totalt handlar det om 25 nya laddplatser på ön. Geab etablerar gärna fler laddmöjligheter på fler platser på Gotland där markägare vill upplåta sin mark för detta ändamål och där det finns en efterfrågan för att ladda bilar året runt.

- Vi har märkt av en ökad efterfrågan från både åretruntboende och besökare gällande möjligheten att ladda elfordon. Därför är det roligt att den här satsningen genomförs som en del av omställningen till fossilfria transporter, säger Jenny Iversjö chef för Region Gotlands Mark- och trafikavdelning.

Etableringen av laddplatserna på kommunal kvartersmark möjliggörs genom nyttjanderättsavtal. Den som ansöker om att sätta upp publika laddstolpar på kommunal kvartersmark står för installation samt drift och underhåll av laddinfrastrukturen. Region Gotland ansvarar för reglering, övervakning och utmärkning samt drift och underhåll av parkeringsytan.

Arbeten påbörjas inom kort och målet är att samtliga laddplatser ska vara i drift till sommaren.

Karta över laddplatser