Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tiden för ansökan om skolskjuts har förlängts

Publicerad 2022-04-28 09:59
Har du kommit ihåg att söka skolskjuts till ditt barn för kommande läsåret? Om inte – skynda dig att göra det. Ansökningstiden har löpt ut. Men vi gör nu en förlängning av denna då vi tror att det finns vårdnadshavare som missat att ansöka

Alla elever i grundskolan som har rätt till skolskjuts ska göra en ansökan (gäller inte elever i särskola samt tal- och språkklasser).

Ansökan ska göras även om skolskjuts beviljats tidigare läsår. Detta gäller även resor vid växelvis boende eller skolskjuts på grund av särskilda skäl.

Läs mer: Ansökan om skolskjuts - Region Gotland