Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Jobberbjudande till pensionärer: De kan bli viktig kugge i sommarbemanningen

Publicerad 2022-04-28 09:30
I dagarna går ett erbjudande ut till 150 pensionärer på Gotland som tidigare arbetat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. De kan bli en viktig kugge i sommarbemanningen.
– Vi hoppas pensionärerna vill hjälpa oss i sommar så att våra ordinarie medarbetare kan få sin väl behövda sammanhängande semester, säger socialförvaltningens HR-chef Roger Nilsson.
 
Det är ett tufft bemanningsläge för många branscher på Gotland inför sommaren. 
 
Inom Region Gotlands äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning saknas fortfarande runt 150 vikarier.
 
– Vi märker att en del söker sent och vi får nya ansökningar varje dag men vi behöver ändå tänka bredare för att säkra sommarbemanningen, säger Roger Nilsson.
 
Ett erbjudande har nu gått ut i riktade sms till 150 pensionärer. Erbjudandet innebär att den som arbetar minst fyra sammanhängande veckor får, utöver lön och avtalsrättsliga ersättningar, 25 000 kronor extra.
 
-Vi hoppas att många är intresserade av det här och vi ser fram emot att få in erfarna och kunniga seniorer, säger Roger Nilsson.