Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vi vill gärna höra hur du upplever den psykiatriska vården

Publicerad 2022-04-28 09:00
Just nu genomförs en nationell undersökning av patienters upplevelser och erfarenheter av den psykiatriska vården. Patienter som har varit i kontakt med psykiatrin under mars, april och maj kan bli slumpmässigt utvalda att delta i undersökningen.
Blir du utvald kommer du att får en förfrågan via din inkorg hos 1177.se om att delta i Nationell patientenkät. Du svarar enkelt på webben, där enkäten också finns översatt till flera språk. Om du inte kan eller vill svara via 1177.se får du en pappersenkät via posten. Dina svar är anonyma.

Bra vård skapas tillsammans 

Syftet med undersökningen är att ta reda på patienters upplevelser av den psykiatriska vården och få underlag för förbättringar av dem.

 
- Det här är en chans att påverka och ge återkoppling direkt till hälso- och sjukvården. Vi hoppas att du tar dig tid att göra det. När fler engagerar sig skapas förutsättningar att förbättra vården för alla, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör.