Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har haft sammanträde

Publicerad 2022-04-27 15:42
I dag, den 27 april, har regionstyrelsen haft sammanträde. Mötet behandlade bland annat genomförandeprogram för klimat, miljö och energi, åtgärder kopplade till flyktingsituationen med anledning av Ukraina samt arbetsmodell för landsbygdsutveckling.

I länken här nedanför hittar du ett pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 37 ärenden.

Kallelse och handlingar hittar du här: https://gotland.se/114455