Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ungdomar vid majbrasa

Region Gotlands fältverksamhet kommer att vara ute under Valborg

Publicerad 2022-04-27 13:00
Nu är det snart dags att sjunga in våren. Med anledning av kommande Valborgshelgen vill vi uppmana dig som är vuxen att prata ihop dig med din ungdom och andra vuxna kring ett tryggt valborgsfirande.

Vid fint valborgsväder kan det hända att många unga samlas i stora grupper och också kommer i kontakt med alkohol och kanske andra droger och därmed utsätter sig för risker. Ungdomsavdelningens fältgrupp kommer att vara ute under Valborg i miljöer där unga vistas. Vill du komma i kontakt med dem, ring: 070-788 77 91.

Om du är förälder till en ungdom - fråga gärna vad ungdomarna planerar att göra under valborgskvällen. Vuxennärvaro och att någon bryr sig om är viktigt för ungdomarna.

Vad kan du som förälder göra?

  • Prata med andra föräldrar. Om du kommit överens med andra om att det inte är okej med alkohol leder det med stor sannolikhet till att era ungdomar dricker mindre. Kom även överens om rimliga tider samt hur och när ungdomarna ska hämtas.
  • Håll kontakt under kvällen.
  • Ställ frågor om alkohol och visa att du finns där oavsett vad som händer.
  • Kom ihåg att du är en förebild. Fundera över vilka budskap och värderingar du förmedlar till din ungdom.
  • Vid misstanke om langning, ring polisens tipstelefon 114 14.

Inför varje valborg får över 100 000 vårdnadshavare i Sverige, med barn som under året fyller 14 år, IQ:s bok Tonårsparlören hemskickad till sig. I Tonårsparlören hittar man både fakta och tips om ungdomar och alkohol. Tonårsparlören finns också att läsa på www.tonårsparlören.se 

Broschyr om tonåringar och alkohol på flera språk - Tonårsparlören (iq.se)