Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Luis Barnes, biträdande rektor, Mats Pettersson, VD Gotland Grönt Centrum, Anneli Gunnars, ordförande för Naturbruksskolornas Förening

Årets rikskonferens för naturbruksskolorna har dragit igång

Publicerad 2022-04-27 10:22
Idag har naturbruksskolornas rikskonferens startat som denna gång äger rum på Gotland Grönt Centrum i Roma. Wisbygymnasiet och Gotland Grönt Centrum är värdar för årets rikskonferens med cirka 100 skolledare från hela Sverige som samlats för att inspireras och lära av både föreläsare och varandra för att kunna vässa naturbruksutbildningarna på sina skolor.

På rikskonferensens program står trendspaning, normer och jämställdhet, digitala lärmiljöer liksom innovation för unga. Det blir också utdelning av priset Ung-Ullbagge till ungdomar som driver UF-företag.

Under de senaste åren har elevutveckling på Wisbygymnasiets naturbruksprogram varit gynnsam. Naturbruksprogrammet är det yrkesprogram som fått mest antal sökande inför gymnasievalet till läsåret 2022/23.

- Samarbetet med Gotland Grönt Centrum kring utbildningen har fungerat bra och resulterat i att fler elever än tidigare söker sig till naturbruksprogrammet. Det har också stärkt samverkan med de gröna näringarna. Eleverna vittnar om att de trivs bra och är nöjda med utbildningen och att det råder bra gemenskap bland kamraterna. Det tycker vi är väldigt roligt, säger Luis Barnes, biträdande rektor vid Wisbygymnasiet, som bland annat ansvarar för naturbruksprogrammet.

På Gotland Grönt Centrum, som ansvarar för programmets karaktärskurser, finns ett skoljordbruk med odling och djurhållning, sällskapsdjur, veterinärrum, djurbutik, hundsim och rehab-avdelning. Kurser i djurvård drivs i samarbete med Distriktsveterinärerna i Roma. Den praktiska delen av hästutbildningen sker på Suderbys Gård och ridskola i Sjonhem. Hundsportsutbildningen drivs i nära samarbete med branschen.

Gotland Grönt Centrum AB ägs till 35 procent av Region Gotland och har drivit verksamhet sedan januari 2015.

Läs mer om rikskonferensen

Mer om naturbruksprogrammet på Wisbygymnasiet