Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Från vänster i bild: Maj-Sandell, Moa-Åkermark, Malte-Jacobsson och Mona-Pettersson. Foto: Håkan Renard.

Årets kulturskolestipendiater har utsetts

Publicerad 2022-04-26 13:20
Kulturskolan Gotland har genomfört sin årliga vårkonsert och då delade Lions Club Visby också ut sina kulturstipendier till några elever. Denna gång var det Maj Sandell (dans), Moa Åkermark (cello), Malte Jacobsson (fiol) och Mona Pettersson (tvärflöjt) som fick stipendier i form av 1500 kronor vardera.

Under vårkonserten dansade Maj ett solonummer och de tre musikeleverna hade övat in ett stycke som de spelade tillsammans. Programmet hölls ihop och presenterades av läraren Sarah Carlsson.

De två senaste åren har de årliga vårkonserterna inte kunnat hållas på grund av pandemin, så stipendieutdelningarna 2020 och 2021 fick därför hållas på utomhus på gräsmattan utanför kulturskolan inför endast stipendiaternas familjer - på behörigt avstånd från varandra. De som följer kulturskolan på Facebook har dock kunnat ta del även av dessa utdelningar.

I år kunde konserten genomföras live inför publik. Att det uppskattades märktes på de varma applåderna. Kulturskolans chef Hans-Åke Norrby tackade Lions, elever, föräldrar och inblandade lärare.

 

Kulturstipendiet har delats ut sedan 1990-talet av Lions Club Visby ut till unga musiker och dansare i årskurs 4 till 6. Stipendiet kan tillfalla enskilda elever eller en grupp inom Kulturskolan Gotlands verksamhet och dessa utses av kulturskolans lärare.

 

Mer om kulturskolan www.gotland.se/kulturskolan