Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport covid-19 och vaccination (vecka 16, 2022)

Ytterligare sju dödsfall kopplade till pandemin har konstaterats under mars och april. Under vecka 16 konstaterades 14 nya fall av covid-19 och 1853 stycken covid-19-vaccinationer genomfördes.

Covid-19

Under vecka 16 konstaterades 14 nya fall av covid-19 på Gotland. På Visby Lasarett vårdas idag två patienter som har covid-19, båda på vårdavdelning. En har covid-19 som huvuddiagnos och en vårdas för annan åkomma men har dessutom covid-19. 

Avstämning konstaterar ytterligare dödsfall
Folkhälsomyndigheten har gjort en avstämning mot folkbokföringsregistret och det har då konstaterats att ytterligare sju gotlänningar har avlidit inom 30 dagar efter att de har fått diagnosen covid-19. Det gäller sex personer som avlidit i mars månad och en i april. Det betyder att det totalt har inträffat 68 dödsfall på Gotland relaterat till pandemin med covid-19. 
 
- Våra tankar går till de anhöriga som har förlorat nära och kära, säger Maria Amér, smittskyddsläkare.

Vaccination
Under de fyra dagar som vaccinationsmottagningarna var öppna vecka 16 genomfördes 1 853 vaccinationer mot covid-19. Majoriteten var dos 4-vaccinationer av personer över 65 år. Fördelningen mellan doserna var 13 dos 1, 9 dos 2, 101 dos 3, 1729 dos 4 samt 1 dos 5. 
 
Totalt sett har 146 633 vaccinationer genomförts på Gotland. Täckningsgraden för dos 1 och 2 bland personer över 12 år är nu 91,2 respektive 89,5 procent. På Gotland har 36 325 personer tagit dos 3 som rekommenderas till alla över 18 år, det motsvarar 73 procent av den vuxna befolkningen. Dos 4 som nu rekommenderas till samtliga 65 år eller äldre har tagits av 7 806 personer (48,4%) och ytterligare ca 1 900 bokningar är gjorda (60,2%). Bland personer 80 år eller äldre ligger täckningsgraden på 72,2 procent för dos 4. 
 
Vuxna med måttlig till allvarlig immunbrist kan av patientansvarig läkare rekommenderas ytterligare påfyllnadsdoser, därför gavs även en dos 5 under föregående vecka.
 

Inga drop-in-vaccinationer på Ica Maxi Arena 26-28 april

Tisdag till och med torsdag vecka 17 kommer vaccinationsmottagningen på Ica Maxi arena i Visby att vara stängd eftersom arenan då är bokad för ett annat evenemang. Måndag 25 april och fredag 29 april är mottagningen på arenan öppen som vanligt. På tisdagen är drop-in-mottagningen i Slite öppen , den påverkas inte av detta. 
 

Bokning av dos 4 öppnar nu 4 månader efter dos 3

Bokningen för dig som rekommenderas en fjärde dos öppnar numera på dagen då det gått 4 månader sedan dos 3. Anledningen är att minska risken för bokningar som görs med ett kortare än rekommenderat intervall.  Fyra månader efter dos 3 finns ett erbjudande i appen Alltid öppet för dig som är folkbokförd på Gotland och född 1957 eller tidigare. Då går det även bra att ringa telefonbokningen eller vaccinera sig på drop-in.
 
Bokning av vaccinationstid görs via appen Alltid öppet eller på 0498-269800 (vardagar klockan 06.30–15.30). Möjlighet till drop-in finns på Ica Maxi arena och i Slite (i Röda korsets tidigare lokaler på Storgatan 110, inte på vårdcentralen). Tider för drop-in kan variera från vecka till vecka. Uppdaterade öppettider finns på www.gotland.se/dropinvaccination
 

Högt tryck i bokningen

Sedan även personer födda 1957 eller tidigare rekommenderas att ta en dos 4 är det ett högt tryck i bokningen. Det kan under en period fortsättningsvis bli fullt i telefonbokningen och viss väntetid på drop-in. Region Gotland har kapacitet att vaccinera alla som rekommenderas dos 4 under kommande veckor och nya tider fylls på löpande. Telefonbokningen och Alltid öppet har tillgång till samma bokningsbara tider. Alla för tillfället tillgängliga tider finns i appen Alltid öppet, om dessa inte passar går det bra att logga in i appen vid ett senare tillfälle och få fram nytillkomna tider. Får du som rekommenderas dos 4 inte upp ett erbjudande i appen, är det sannolikt på grund av att fyra månader inte passerat sedan dos 3.
 

Endast covid-vaccin bokas via bokningstelefonen

De senaste veckorna har antalet samtal som rör TBE-vaccinationer ökat till bokningen, men det är inte något som covidvaccinbokningen kan boka in. På Gotland är det privata vårdgivare som erbjuder vaccinationer mot exempelvis TBE och bältros.