Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på biomedicinsk analytiker som preparerar ett prov (Foto: Magne Hovland)

Åtgärder ska säkra verksamhet och arbetsmiljö på Kemlab och Blodcentralen

Publicerad 2022-04-22 14:22
På grund av den allvarliga bemanningssituationen har Visby lasaretts sjukhusledning beslutat att tillfälligt förstärka ledningsstrukturen på Kemlab och Blodcentralen.
Det innebär att sjukhuschef Cathrine Malmqvist tillfälligt går in som verksamhetschef och Gunilla Bryntesson som biträdande verksamhetschef.
 
- Det är ett kritiskt läge. Vårt fokus just nu är att säkra verksamhet, arbetsmiljö och att upprätthålla patientsäkerheten. Några förändringar är redan sjösatta men fler åtgärder behövs för att hitta hållbara lösningar, säger Cathrine Malmqvist.

Därför är bemanningsläget allvarligt på Kemlab och Blodcentralen:

  • Biomedicinska analytiker, BMA, arbetar bland annat med att analysera prover som tas på patienter samt lämna ut blod. En välfungerande laboratorieverksamhet är grunden för att kunna bedriva akutsjukvård.
  • Det har under flera år varit svårt att rekrytera BMA, då det råder brist på biomedicinska analytiker i hela Sverige och insatser har gjorts, men dessa har inte varit tillräckliga.

Vad görs för att komma till rätta med bemanningssituationen?

  • Sedan en tid tillbaka finns en ledningsgrupp för lab. som har arbetat i stabsliknande former. 
  • Gruppen och personalen har identifierat viktiga problemområden samt tagit fram olika förslag till åtgärder, både på kort och på lång sikt. Det handlar dels om att lyfta bort arbetsuppgifter till andra yrkeskategorier än BMA samt att se vilka analyser som kan utföras på andra labb men även om att intensifiera rekryteringsarbetet och att skapa en god arbetsmiljö för att medarbetarna ska vilja stanna.
  • Ledningsgruppen förstärks nu med delar från sjukhusledningen och arbetet fortsätter för att säkra verksamheten, personalens arbetsmiljö och upprätthålla patientsäkerheten.