Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Tillträdande bibliotekschef Maria Wennström. Foto: Pernilla Hörnebrandt.

Maria Wennström blir ny enhetschef för Biblioteken på Gotland

Publicerad 2022-04-21 14:56
Det står nu klart att Maria Wennström får uppdraget att leda biblioteken på Gotland framöver. Hon tillträder tjänsten i augusti 2022.

Maria Wennström har lång erfarenhet från flera chefs- och ledarroller, bland annat som förskolechef. Maria arbetar idag som kvalificerad utredare inom Stockholms stad. Hon har i många år arbetat med undervisning av barn och unga, är utbildad fritidspedagog och har gått den statliga befattningsutbildningen för rektorer. Hon har även flerårig erfarenhet från fackligt arbete.

– Jag är glad och hedrad över uppdraget och ser mycket fram emot att få bli en del av en organisation och en personalgrupp som känner ett stort engagemang för bibliotekens roll och utveckling. Vi ska lära oss av det som varit och säkerställa arbetsro och arbetsglädje, säger Maria Wennström.

– Maria har en mycket intressant och gedigen bakgrund. Hennes ledarskap präglas av öppenhet och omtanke men framförallt av viljan att skapa delaktighet med sina medarbetare. Det är viktigt för att fortsätta bygga vidare på det arbete som är påbörjat för att biblioteken ska bli angelägna för fler, säger Angelica Andersson Fihn, chef för kultur- och fritidsavdelningen.

Maria Wennström är 54 år och ursprungligen från Gotland men har bott många år i Stockholm. Hon tillträder sin nya tjänst den 22 augusti 2022. Anna Malkan Nelson som är tillförordnad enhetschef sedan juni 2021 fortsätter sin anställning till och med den 30 september för att möjliggöra en så bra överlämning och introduktion som möjligt.