Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

DigiLi – Digitala lärmiljöer

Region Gotland är en av åtta skolhuvudmän som medverkar i och tillsammans finansierar FoU-programmet DigiLi – Digitala lärmiljöer. Det är ett treårigt forskningsprogram som handlar om fjärr- och distansundervisning.

Under programtiden har forskare, skolor och skolhuvudmän tillsammans undersökt och jobbat med att utveckla undervisningen och lärarrollen i digitala miljöer för att kunna stötta elevernas kunskapsutveckling. Nu avslutas forskningsprogrammet.

Programmet DigiLi inleddes i våren 2019. Region Gotland har deltagit i DigiLi med tre utvecklingsgrupper – vuxenutbildningen, modersmålsenheten samt grundskolan i Fårösund.

Fakta om FoU-programmet DigiLi

Syftet har varit att:

  • vidareutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik samt utveckla lärarrollen
  • stärka skolhuvudmäns förmåga att erbjuda fjärr- och distansundervisning av god kvalitet och bidrar i förlängningen till en mer likvärdig utbildning
  • i samverkan mellan skolans professioner och forskare öka kunskapen kring undervisning i digitala miljöer

Här kan du läsa slutrapporten: 202203-ifous-2022-2-h.pdf