Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild från Region Gotland med anledning av situationen i Ukraina, vecka 15

Kriget i Ukraina har nu pågått i drygt en och en halv månad. Vi fortsätter att följa utvecklingen i såväl Ukraina som vår omvärld och har nu kommit till en fas där vår centrala krisledningsstab kan arbeta mer proaktivt med flyktingmottagandet till ön.

- Beredskapsfrågorna som var mer akuta under krigets första veckor arbetas nu med i våra ordinarie verksamheter. Men vi är givetvis redo att agera om situationen skulle förändras, säger Patrick Ryott, tillförordnad stabschef för den centrala krisledningen.

De lägesrapporter som lämnats kring läget kopplat till kriget i Ukraina varje vecka kommer nu att kommuniceras mer sällan, när vi ser att situationen har förändrats och det finns ett behov av att kommunicera.

Gotland kan få ta emot 540 ukrainare på flykt

Den 13 april meddelade Migrationsverket hur fördelningen av mottagandet av ukrainska flyktingar mellan landets kommuner kommer att se ut enligt prognosen att 76 000 ukrainare kommer till Sverige. Gotland kommer att ta emot 540 personer enligt denna beräkning, inräknat de personer som redan befinner sig på ön i dagsläget och i nuläget har ordnat eget boende.

- Vi har inventerat boendemöjligheter sedan innan men nu kan vi fortsätta arbetet med tydligare förutsättningar. Vi kommer också att föra en dialog med Migrationsverket kring när dessa personer kommer att anlända till ön, säger Elina Ramsell, beredskapsstrateg.

I nuläget finns det 151 ukrainska medborgare på ön som registrerat sig och ansökt om uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Av dem är ett tjugotal barn som har börjat i flera av öns  skolor. Fler barn väntas börja under de kommande veckorna.

Snart möjligt att kunna göra hela sin ansökan om uppehållstillstånd på ön

Migrationsverket har även under den gångna veckan beslutat att det ska vara möjligt att lämna fingeravtryck och fotografera sig på ön för att få sitt så kallade LMA-kort. Kortet är ett bevis på att man har uppehållstillstånd i Sverige.  För att få kortet behöver den som ansöker lämna ett fingeravtryck och fotograferas. I nuläget kan det endast göras hos Migrationsverkets kontor på fastlandet men inom kort kommer det att gå att lösa på ön. Något som underlättar för de ukrainare som valt att komma till oss på Gotland.

www.gotland.se/krigetiukraina har vi samlat vanliga frågor och svar kring hur vi jobbar med anledning av kriget i Ukraina med såväl mottagande som beredskap. Där hittar du även kortfattad information på engelska.