Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Glasögonbidrag 8-19 år

Bidraget ges för synkorrigerande glasögon och kontaktlinser. Bidragssökande ska vara folkbokförd på Gotland. Region Gotland betalar ut ett bidrag per ordination på högst 800 kronor.

För att få del av bidraget vänd dig till valfri optiker på Gotland. Bidragsbeloppet på högst 800 kronor dras av från kostnaden för glasögon/kontaktlinser vid köp. Butiken fakturerar sedan Region Gotland.

Bidraget ges inte för borttappade/trasiga glasögon/kontaktlinser eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser.