Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Glasögonbidrag 0-7 år

Synundersökning av barn 0-7 år görs av ögonläkare eller ortoptist. Utprovning av glasögon görs av valfri optiker. Bidrag för glasögon 0-7 år söks via blankett som skickas till Syncentralen.

 

Villkor gällande glasögonbidrag för barn mellan 0-7 år:

- Glasögonbidraget gäller för synkorrigerande glasögon till barn upp till och med 7 års ålder.

- Högsta bidragsnivå per barn och ordination är 600kr till standardglas och 900kr till flerstyrkeglas och RX-glas.

- Bidrag utbetalas inte för kontaktlinser, borttappade/trasiga glasögon eller reservglasögon.

- Barnet ska vara folkbokfört i Gotlands län.

- Ansökan ska skickas till Syncentralen inom 12 månader från det datum som glasögonen har lämnats ut.

- Ofullständig ansökan utan medföljande kvitto från optiker skickas tillbaka till avsändaren.

- Om kontonummer inte anges vid ansökan så sker eventuell utbetalning av bidraget via avi.

Blankett glasögonbidrag


Ansökan skickas till:

Syncentralen
Brömsebroväg 8
621 84 Visby